Address: 11 Minh Khai Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0914349883

Email: gach090996@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà Nghỉ Bình Hương 1

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)