DI TÍCH LƯU NIỆM VÀ TƯỢNG ĐÀI ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ

So 2 đuong Hung Vuong, p Chi Lang va so 8 pho Chinh Cai
xuctiendulichlangson@gmail.com
0205.3776.566

Service

Description

Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ nằm bên cạnh Bảo tàng tỉnh, cổng chính khuôn viên tượng đài quay về phía Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Khánh thành năm 1994.

          Di tích Nhà số 8 phố Chính Cai

          Di tích Nhà số 8 phố Chính Cai hiện nay nằm ở phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

          Từ năm 1923 đến năm 1927, đồng chí Hoàng Văn Thụ theo học trường Pháp - Việt và ở trọ tại nhà số 8 phố Chính Cai. Tại phòng trọ, ngoài công việc học tập, đồng chí đã soạn thảo một số truyền đơn cũng như khẩu hiệu có nội dung vận động quần chúng đấu tranh giành cơm ăn, áo mặc, giành tự do dân chủ và chống chế độ thực dân, phong kiến áp bức.

       Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ

Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ nằm tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, cách thành phố Lạng Sơn 26 km về phía bắc.

          Khu di tích được hoàn thành với những hạng mục cảnh quan văn hóa, di tích lịch sử cách mạng gắn với cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ, được khánh thành ngày 25/10/2009 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2009).

Near by

Map