ATM Trụ sở Chi nhánh

Số 41, Đường Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn

Phone: 19009247

ATM New Century

Nhà Hàng New Century, Đảo Hồ Phai Loạn

Phone: 19009247

ATM Bưu Điện Cao Lộc

Khối 06, Thị Trấn Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn

Phone: 19009247

ATM PGD Hoàng Văn Thụ

Số 01, Đường Hoàng Văn Thụ, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn

Phone: 19009247

ATM PGD Vĩnh Trại

Số 40, Đường Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn

Phone: 19009247

ATM PGD Thành Phố

Số 18, Đường Phan Đình Phùng, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn

Phone: 19009247

ATM Na Dương

Cổng Công Ty Than Na Dương, Thị Trấn Na Dương, H.Lộc Bình, T.Lạng Sơn

Phone: 19009247

ATM PGD Tân Thanh

Đường Trục Chính, Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Tân Thanh, H.Văn Lãng, T.Lạng Sơn

Phone: 19009247