ATM Agribank Cao Lộc

Tổ 12 Khối 6 TT Cao Lộc, Lạng Sơn

Phone: 02053861483

ATM Agribank Lộc Bìn

Số 1 Khối Chính, TT Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Phone: 02053861483

ATM Agribank Na Dương

Thị Trấn Na Dương

Phone: 02053840242

ATM Agribank Lộc Bình

Cổng Công An Huyện Lộc Bình

Phone: 02053840242

ATM Agribank Đình Lập

Khu 3 Thị trấn Đình Lập, Lạng Sơn

Phone: 02053846213

ATM Agribank Văn Lãng

Số 71, Khu 1, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Phone: 02053880128

ATM Agribank Tràng Định

Khu 1 Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Phone: 02053883442

ATM Agribank Văn Quan

Phố Đức Tâm 2, Thị trấn Văn Quan

Phone: 02053830030

ATM Agribank Bắc Sơn

Khu Lương Văn Chi, Thị trấn Bắc Sơn, Lạng Sơn

Phone: 02053837215

ATM Agribank Chi Lăng

Thôn Pha Lát, Thị trấn Chi Lăng, Lạng Sơn

Phone: 02053824194

ATM Agribank Tỉnh Lạng Sơn

Số 3 Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

Phone: 02053.717205

ATM Agribank Tỉnh Lạng Sơn

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm, P Tam Thanh

Phone: 0205.717205

ATM Agribank Tỉnh Lạng Sơn

Số 37 Nguyễn Thái học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

Phone: 02053717205

ATM Agribank Đồng Đăng

Khu nam Quan, TT Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Phone: 02053.851036

ATM Agribank Thành Phố

Số 163 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn

Phone: 02053861483

ATM Agribank Bình Gia

Khu 6 Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia

Phone: 02053834230

ATM Agribank Chi Lăng

Khu Chính, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Phone: 02053.820219

ATM Agribank Hữu Lũng

Khu An Ninh, Thị trấn Mẹt, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Phone: 02053825037