ATM rút tiền thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, chi nhánh Lạng Sơn

Số 20, đường 17/10, phường Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn

Phone: 02053 898 222