ATM LienVietPostBank

Bà Triệu, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Phone: 098 694 47 90

ATM LienVietPostBank

Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Phone: 098 287 68 96