Công ty liên doanh vận tải ô-tô Sơn Đức

Số 74, quốc lộ 4B, xã Hợp Thành, huyện Lộc Bình

Phone: 02053 716 076

Huy Vo Trading and Service Co., Ltd

84A Ba Trieu Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son

Phone: 0964 26 26 26

Công ty TNHH 1 thành viên Ninh Quỳnh Lạng Sơn

Khu dân cư N20, TT. Cao Lộc, huyện Cao Lộc

Phone: 0987 108 108

Nhà xe Long Thịnh

126B, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, tp. Lạng Sơn

Phone: 0961 655 655