Open Time: 07:00 - Close Time: 07:00

Phone: 02053846420

Address: Khu 4 Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Siêu thị LP Mart

Shop type: Siêu thị  

Average price : 100,000 đ - 500,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Khu 4 Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

02053846420

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img