Open Time: 07:00 - Close Time: 07:00

Phone: 02056565999

Address: Khu Lao Dong Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Siêu Thị Lộc Phát

Shop type: Siêu thị  

Average price : 100,000 đ - 500,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Khu Lao Dong Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

02056565999

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img