Address: So 134 duong Phai Ve Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0932469898

Email: dltmlsn@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Phú Quý

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

400,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)