Open Time: 07:00 - Close Time: 07:00

Phone: 18001060

Address: So 3 - duong Xuong Giang, khu An Ninh Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Thế Giới Di Động Hữu Lũng

Shop type: Siêu thị  

Average price : 150,000 đ - 450,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

So 3 - duong Xuong Giang, khu An Ninh Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

18001060

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img