Open Time: 07:00 - Close Time: 07:00

Phone: 0388435217

Address: thon Doc Moi 2, xa Son Ha Xã Sơn Hà, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Khu vui chơi Hiệp Hiền

Average Price / People : 150,000 đ - 450,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

thon Doc Moi 2, xa Son Ha Xã Sơn Hà, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

0388435217

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img