Open Time: 07:00 - Close Time: 07:00

Phone: 0886608111

Address: So 214 Duong Tran Dang Ninh Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Trung tâm thời trang TRANG KÚN

Shop type: Thời trang  

Average price : 100,000 đ - 500,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

So 214 Duong Tran Dang Ninh Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

0886608111

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img