Open Time: 07:00 - Close Time: 07:00

Phone: 02053870377

Address: So 124 Duong Tran Dang Ninh Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Vàng bạc đá quý Hoàng Phương

Shop type:

Average price : 100,000 đ - 500,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

So 124 Duong Tran Dang Ninh Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

02053870377

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img