Address: So 147 Duong Tran Dang Ninh Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053710440

Email: khachsanvanxuan@yahoo.com.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Vạn Xuân

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)