Address: 08 Hoang Dinh Kinh, Khu Tan My Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0982358298

Email: quynhlinh610@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Như Nguyệt

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)