Ẩm Thực và Lễ Hội Truyền Thống

Ẩm Thực và Lễ Hội Truyền Thống
 • From date 13/09/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 7 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 7 places
 • 08:00
  Thanh Thuy Restaurant Free

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 08:04
  ĐỀN CỬA ĐÔNG Free

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 08:30
  LỄ HỘI ĐỀN MẪU ĐỒNG ĐĂNG Free

  Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

 • 11:50
  LỄ HỘI LỒNG THỒNG BỦNG KHAM Free

  Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

 • 15:34
  BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN Free

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 15:36
  Hoa Sim Restaurant Free

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 15:37
  DI TÍCH LƯU NIỆM VÀ TƯỢNG ĐÀI ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ Free

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.