Nàng Tô Thị - Thành Nhà Mạc

Nàng Tô Thị - Thành Nhà Mạc
 • From date 25/07/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 5 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 5 places
 • 07:00
  NÚI NÀNG TÔ THỊ - THÀNH NHÀ MẠC Free

  Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 09:08
  Hoa Bien Hotel 600,000 đ

  Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 11:08
  Vạn Tuế Restaurant Free

  Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 13:10
  Mường Thanh Hotel Lạng Sơn Free

  Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 16:18
  Nha nghi Huyen Anh Free

  Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.