Address: 03 Minh Khai Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053875490

Email: dltmlsn@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Kim Sơn

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)