Open Time: 06:59 - Close Time: 23:00

Phone: 02053818666

Address: 67 Nguyen Khac Can Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Bình Minh

Average Price / People : 100,000 đ - 500,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

67 Nguyen Khac Can Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

02053818666

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img