20000005

Kho bạc huyện Lộc Bình - Bản Khoai, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.

Số điện thoại: 02053865886

20000007

Số 229 Dây Thép, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053865886

20000009

UBND huyện Cao Lộc, T.Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053865886

20000011

Chợ Đồng Mỏ - huyện Chi Lăng- Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053865886

20000012

Công an tỉnh Lạng Sơn 15 Hoàng Văn Thụ TP Lạng Sơn Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053865886

20000013

181 Trần Đăng Ninh- P.Hoàng Văn Thụ -TP Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053865886

20000014

Số 52 đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại, T.Lạng Sơn.

Số điện thoại: 02053865886

20000010

Trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn - Đường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053865886

20000004

Khu An Ninh,TT.Hữu Lũng, H.Hữu Lũng, T.Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053829222

20000001

Cục Thống Kê - Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Số điện thoại: 02053865886

Chi tiết

20000002

Tại trụ sở Chi nhánh – Số 51 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053865886

20000003

Trụ sở Công an phường Đông Kinh, tại ngã Tư giao cắt đường Bà Triệu và đường Phai Vệ, P.Đông Kinh , TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053865886

20000006

Công an Thành Phố Lạng Sơn - Số 01 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

Số điện thoại: 02053865886

20000008

Tại trụ sở Chi nhánh – Số 51 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053865886