Công An TP Lạng Sơn

Số 1 Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3870 032

Công An Huyện Cao Lộc

Khối 6 Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053861497

Công An Huyện Chi Lăng

Đông Mồ, xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053820259

Công An Huyện Hữu Lũng

Khu An Ninh, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205113

Công An Huyện Lộc Bình

Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053840225

Công An Huyện Đình Lập

Khu 3 thị trấn Đình Lập Lạng Sơn, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053846110

Công An Huyện Văn Lãng

Khu I thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053880116

Công An Huyện Tràng Định

Khu I, TT Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053883143

Công An Huyện Bình Gia

Khu 3, thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053834202

Công An Huyện Bắc Sơn

Tiểu khu Trần Đăng Ninh, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053837231

Công An Huyện Văn Quan

Phố Đức Hinh, TT Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053830081

Công An Phường Vĩnh Trại

44 Lê Đại Hành, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3871 605

Công an phường Tam thanh

Đường Lê Hồng Phong--Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053 870 436

Công An Phường Chi Lăng

Quang Trung, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053 3812435

Công An Phường Đông Kinh

351 Bà Triệu, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053 870434

Công An Phường Hoàng Văn Thụ

Lê Lai - Hoàng Văn Thụ Thành Phố Lạng Sơn, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3870 437