Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chợ Đêm Kỳ Lừa

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Mường Thanh Hotel Lạng Sơn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59