Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • ĐỀN BẮC LỆ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Lạng Sơn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chợ Chi Lăng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Vincom Plaza Lạng Sơn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Gà Đồi 88

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chợ Đông Kinh

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
Ngày 2
 • ĐỀN QUAN GIÁM SÁT

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • ẢI CHI LĂNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Nam Linh

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • ĐỀN CỬA ĐÔNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Phương Anh

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59