Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • ĐỀN QUAN GIÁM SÁT

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Kim Khánh

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • ĐỀN CỬA BẮC

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Quán Trà Sữa Trân Châu Đài Loan

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • LỄ HỘI ĐẦU PHÁO KỲ LỪA

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa