Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà hàng Thanh Thủy

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • ĐỀN CỬA ĐÔNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • LỄ HỘI ĐỀN MẪU ĐỒNG ĐĂNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • LỄ HỘI LỒNG THỒNG BỦNG KHAM

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Hoa Sim

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • DI TÍCH LƯU NIỆM VÀ TƯỢNG ĐÀI ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00