Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • NÚI NÀNG TÔ THỊ - THÀNH NHÀ MẠC

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khách Sạn Hoa Biển

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà hàng Vạn Tuế

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Mường Thanh Hotel Lạng Sơn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà nghỉ Huyền Anh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59