Ẩm Thực và Lễ Hội Truyền Thống

Ẩm Thực và Lễ Hội Truyền Thống
 • Từ ngày 13/09/2018
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 7 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 7 địa điểm
 • 08:00
  Nhà hàng Thanh Thủy Miễn phí

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 08:04
  ĐỀN CỬA ĐÔNG Miễn phí

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 08:30
  LỄ HỘI ĐỀN MẪU ĐỒNG ĐĂNG Miễn phí

  Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

 • 11:50
  LỄ HỘI LỒNG THỒNG BỦNG KHAM Miễn phí

  Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

 • 15:34
  BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN Miễn phí

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 15:36
  Nhà hàng Hoa Sim Miễn phí

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 15:37
  DI TÍCH LƯU NIỆM VÀ TƯỢNG ĐÀI ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ Miễn phí

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.