Đêm Xứ Lạng

Đêm Xứ Lạng
 • Từ ngày 25/07/2018
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 07:00
  CHÙA THÀNH Miễn phí

  Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 09:08
  Chợ Đêm Kỳ Lừa Miễn phí

  Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • 11:13
  Mường Thanh Hotel Lạng Sơn Miễn phí

  Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.