Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 07:00

Số 18 Hùng Vương Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

0987745376

dltmlsn@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)