Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

50 P. Lê Hữu Trác Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

02053889111

dltmlsn@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)