Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: dltmlsn@gmail.com

Address: Quoc Lo 1A Dong Dang - Lang Son Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Chợ Đồng Đăng mới nằm giữa Khu Trung tâm kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã được chính phủ phê duyệt. Chợ nằm tại vị trí ngã ba thị trấn Đồng Đăng hướng đi cửa khẩu Hữu Nghị và đường ra Ga quốc tế Đồng Đăng, đến cửa khẩu Cốc Nam, cửa khẩu Tân Thanh. Đây cũng là trung tâm của thị xã Đồng Đăng trong tương lai gần – điểm liên kết vùng với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Map

Introdution

×

Chợ Đồng Đăng mới nằm giữa Khu Trung tâm kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã được chính phủ phê duyệt. Chợ nằm tại vị trí ngã ba thị trấn Đồng Đăng hướng đi cửa khẩu Hữu Nghị và đường ra Ga quốc tế Đồng Đăng, đến cửa khẩu Cốc Nam, cửa khẩu Tân Thanh. Đây cũng là trung tâm của thị xã Đồng Đăng trong tương lai gần – điểm liên kết vùng với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Food

Entertainment