Camera tour

Introdution

Price: Free

Phone: 02053855262

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: dltmlsn@gmail.com

Address: Duong Bac Son, Khu Ga Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Ga Đồng Đăng là một nhà ga xe lửa tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn. Được kết nối với Trung Quốc tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Nhà ga là điểm kết thúc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng và được nối với ga Bằng Tường thuộc tuyến đường sắt Hành Dương - Bằng Tường của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Map

Introdution

×

Ga Đồng Đăng là một nhà ga xe lửa tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn. Được kết nối với Trung Quốc tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Nhà ga là điểm kết thúc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng và được nối với ga Bằng Tường thuộc tuyến đường sắt Hành Dương - Bằng Tường của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Food

Entertainment