Đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát, nghiên cứu Liên kết phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc tại Lạng Sơn

08/07/2022 805 0

Ngày 6,7/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiếp đón và làm việc với Viện Kinh tế Văn hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc khảo sát, nghiên cứu liên kết phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc. Đây là đề tài nghiên cứu cấp quốc gia của nhóm nghiên cứu về “Liên kết, phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc”. 

Tiến sĩ Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban công tác Đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV phát biểu tại cuộc họp

Chương trình làm việc với Đoàn chuyên gia tại Lạng Sơn diễn ra trong ngày 7/7/2022 do Tiến sĩ Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác Đại biểu UBTV Quốc hội khóa XIV làm trưởng đoàn. Trước đó Đoàn tiền trạm đã khảo sát một số điểm du lịch: ải Chi Lăng, Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng, di tích núi Mặt quỷ, di tích Đấu Đong Quân (huyện Chi Lăng),  di tích Cứu quốc quân, Hang Hú (huyện Bắc Sơn).

Tại buổi làm việc với Đoàn chuyên gia về thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia “Liên kết, phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc”, các đại biểu đã bàn về các nội dung sau:

Phối hớp thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia “Liên kết, phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc” từ năm 2022-2024.

Thực trạng, quan điểm, định hướng phát triển du lịch của tỉnh Lạng Sơn.

Triển khai thực hiện dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” của Chương trình mục tiêu quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi” tại Lạng Sơn. Thuận lợi, khó khăn, kiến nghị.

Liên kết để phát triển du lịch, đặc biệt loại hình du lịch gắn với truyền thống cách mạng như du lịch hoài niệm ở Lạng Sơn và các tỉnh chiến khu Việt BắcNhiên cứu đề xuất xây dựng con đường du lịch hoài niệm Chiến khu xưa Việt Bắc và thành lập Hội đồng phát triển.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở nội dung, phạm vi nghiên cứu của Nhóm chuyên gia về liên kết phát triển du lịch trong vùng Chiến khu Việt Bắc, đề xuất quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mỗi tỉnh sản phẩm đặc trưng riêng của từng địa phương và tạo thành liên kết giữa các tỉnh trong vùng, tạo sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, ấn tượng. Trong đó, hiện nay Lạng Sơn đang chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu, trong vùng hiện đã có tỉnh Cao Bằng và Hà Giang đã được công nhận, có thể phát triển thành tour, tuyến đặc trưng gắn với các địa phương trong vùng. Đồng thời, việc hình thành con đường Du lịch Hoài niệm Chiến khu xưa Việt Bắc và thành lập Hội đồng phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc cũng là một sáng kiến trong việc phát huy hiệu quả liên kết phát triển du lịch trong vùng. Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác đào tạo, phát triển nhân lực du lịch của vùng Việt Bắc, đặc biệt chú trọng vào công tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực ngành du lịch như: quản lý quy hoạch, quản lý và thẩm định các dự án du lịch, quản lý và bảo vệ môi trường, quản lý điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương; nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và xây dựng nội dung chương trình đào tạo lại, dạy nghề lại, huấn luyện và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ... Đề xuất có giải pháp để mối liên kết giữa các tỉnh trong vùng hiệu quả hơn nữa trong đó có liên kết, chia sẻ, hỗ trợ trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển sản phẩm du lịch; Xúc tiến đầu tư du lịch và mở rộng thị trường sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch; Quảng bá xúc tiến du lịch. Liên kết, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu các nguồn lực, các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh Lạng Sơn cũng như các tỉnh trong vùng Việt Bắc. Đề xuất quan tâm hướng dẫn xây dựng, phát triển các làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN là một thành phần trong dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn

Related Post

Sample Plan