Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0916642261

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: dltmlsn@gmail.com

Địa chỉ: Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Vườn quýt Hang Hú

Bản đồ

Giới thiệu

×

Vườn quýt Hang Hú

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí